top of page

Organic Vinegar
İfrit

116439.jpg
116439.jpg

Hakkımızda

İfrit doğal elma sirkesi ve ürünleri 2009 yılında kurulmuştur. Doğal sirkelerin içinde elma sirkesi; sirkelerin içinde en çok tercih edileni ve içeriği diğerlerinden çok daha değerli olduğundan elma sirkesi üretimini tercih ettik. 

Sirkelerimiz doğal yöntemler kullanılarak hiçbir teknolojik makinalar kullanılmadan, hiçbir yapay veya doğal kimyasal kullanılmadan doğal yapısına müdahale edilmeden 5-6 ay gibi uzun sürelerde üretilmektedir. Filtre işleminden geçirilmediğinden şişe tabanında tortu oluşur.
Hiçbir katkı maddesi eklenmediğinden bilhassa şişe kapağı açıldıktan sonra sirke yüzeyinde bakteri tabakası oluşur. 20-25 derece üzeri ortamlarda saklandığında bakteriler sirkeyi bozar ve yumurta çürüğüne benzer koku oluşur. Bütün bu özellikler sirkenin doğal olduğunu gösterir.

 

Not: İfrit kelime anlamı ‘’usta, uzman’’ demektir. Kutsal kitaplarda Süleyman peygamberin yanındaki

gizemli ve mucizevi güçlere sahip bir cinin adıdır. Doğal sirkelerdeki dost bakterilerin de ifrit gibi güçlere sahip olduğu bilimsel verilere göre bilindiğinden bu isim tercih edilmiştir. 


Yüksek Biyolog 
Doğan Bal

    About  Us

Ifrit natural apple cider vinegar and its products were established in 2009. Apple cider vinegar among natural vinegars; We preferred the production of apple cider vinegar because it is the most preferred among vinegars and its content is much more valuable than others.

 

Our vinegars are produced using natural methods for a long period of time such as 5-6 months without any technological machines being used, without any artificial or natural chemicals being used, without interfering with their natural structure. Because it has not been filtered, sediment forms on the bottle base.

Since no additives are added, a layer of bacteria forms on the surface of the vinegar, especially after the bottle lid is opened. when stored in environments above 20-25 degrees Celsius, bacteria spoil the vinegar and an odor similar to egg decay occurs. All these properties show that vinegar is natural.

 

Note: The word Ifrit means ‘master, expert’. Next to the prophet Solomon in the holy books

it is the name of a genie with mysterious and miraculous powers. Since it is known according to scientific data that friendly bacteria in natural vinegars also have powers such as ifrit, this name has been preferred.

 

Higher Biologist

Doğan Bal

Hakkında

Call 

+90 537 512 52 26

Email 

Follow

  • Linkedin

Salihli/Manisa Turkey

bottom of page